PVC construction shapes manufacturer

PVC corner bead to wet plaster


 

Drip bead on base profile

 

Listwa PCV okapnikowa do profili startowych / cokołowych

Listwa PCV okapnikowa do profili startowych / cokołowych


 

PVC Covering profile to straight dilatation

Listwa uszczelniająco-maskująca do dylatacji prostej

Zastosowanie listwy uszczelniająco maskującej


 

PVC Covering profile to angular dilatation

Listwa uszczelniająco-maskująca do dylatacji kątowej


 

Connector to dilatation

Kołki do łączenia profili dylatacyjnych


 

Window reveal profile grey color

Profil PCV przyokienny grafit


 

Window reveal profile light brown color

Profil
    PCV przyokienny – złoty dąb


 

PVC under window sill profile with dilatation foam and mesh

Profil
    podparapetowy z siatką i taśmą dytlatacyjną


 

PVC external stop bead L profile with mesh

Listwa
    zakończeniowa - odcinająca z siatką


 

PVC dilatation universal profile with mesh

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny


 

PVC ‘J’ profile with seal

PROFIL PCV typu J z elastyczną uszczelka i paskiem dylatacyjnym


 

PVC masking profile

 Listwa maskująca

 Listwa maskująca