PVC construction shapes manufacturer

PVC dilatation profiles

 

PVC dilatation universal profile with mesh 

 

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

Profil dylatacyjny z siatką - uniwersalny

material PVC
length of profile 2 m
package (pieces) 25 pcs.

 

PVC dilatation straight profile with mesh

 

Profil dylatacyjny do elewacji z siatką - prosty

material PVC
length of profile 2 m
package (pieces) 25 pcs.

 

PVC dilatation angular profile with mesh

 

Profil dylatacyjny do elewacji z siatką - kątowy

material PVC
length of profile 2 m
package (pieces) 25 pcs.

 

Connector to dilatation

 

Kołki do łączenia profili dylatacyjnych

material PVC
package (pieces) 25 pcs.


PVC Covering profile to straight dilatation

 

Listwa uszczelniająco maskująca do dylatacji prostej

Zastosowanie listwy uszczelniająco maskującej

material PVC
package (pieces) 25 pcs.

 

PVC Covering profile to angular dilatation

 

Listwa uszczelniająco maskująca do dylatacji kątowej

material

PVC

package (pieces)

25 pcs.